best web software

RINOO is sinds 2015 actief in Kameroen en Sierra Leone. We stimuleren sociale verandering via een holistische benadering van binnenuit. We ‘empoweren` jongeren, meisjes en vrouwen door hen te sensibiliseren rond seksualiteit, menstruatiehygiëne en relatie en hen tools aan

te reiken voor leiders- en ondernemerschap.


We doen dit door in scholen en dorpen uitgebreide sensibiliseringscampagnes te organiseren: (Periods with Dignity). We verspreiden daarbij een comfortabel wasbaar ‘PAPILIO’ maandverband (ontwikkeld door de Gentse Hanne Decloedt) welke we zelf produceren in een eigen naaiatelier. In dit naaiatelier werken bijna uitsluitend tienermoeders uit een achtergestelde wijk, Mile 16 (Buea).


Via studiebeurzen steunen we dit jaar 121 talentvolle maar vooral gemotiveerde jongeren van alle niveaus. Ook een aantal van de werknemers van het naaiatelier proberen via avondschool alsnog hun basisopleiding af te werken.

Begin 2022 startten we, met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, een kinderdagverblijf op om de kinderen van de jonge moeders en studenten op te vangen tijdens hun werk en studies. De crèche groeide uit tot een plaats waar s’ avonds jongeren, onder begeleiding, hun huiswerk kunnen maken.Momenteel starten we de uitbouw van een landbouw coöperatieve. Een honderdtal vrouwen hebben zich verenigt en vanaf april 2023 hebben we de beschikking over 14 hectare landbouwgrond. De organisatie van dit project wordt een uitdaging met vele facetten: We bouwen een bedrijfje uit voor het verwerken van cassave. Naast het land loopt een riviertje waar we een watermolen voor elektriciteitsproductie willen bouwen. Er wordt, met driewielmoto’s, een vervoersbedrijfje uitgebouwd om de groenten op te halen bij afzonderlijke stukjes land. Een vis-farm wordt ook al volgend jaar uitgebouwd. (Een proefproject loopt al). We willen ook oesterzwammenkweek invoeren.


RINOO zoekt verschillende profielen:


Sociale media is volledig op te bouwen. We willen zichtbaar worden in Gent en omstreken. Flyers en standjes maken en bemannen.


Fondsenwerving wordt een belangrijke taak. Gelukkig hebben we een goed product en mooie, duurzame projecten.


Wil je af en toe seksuele voorlichting geven op de middelbare school, dan ben je heel erg welkom.


Ken je iets van champignonteelt, land of tuinbouw, of wil je je erin verdiepen en de kennis dan overdragen ter plaatse. Het kan.


Ook op technisch en logistiek gebied zijn er heel wat uitdagingen: gebouwen plannen, uitrusting aankopen en verzenden.


Projecten uitwerken, plannen en schrijven.


Alle kleine beetjes zijn welkom.


Of heb je ambitie om het gezicht van de vzw RINOO te worden?